Protocol corona/covid

De maatregelen omtrent corona zijn wisselend naargelang de ernst van het aantal besmettingen. Vanwege het directe huidcontact en de duur van de behandelingen dienen we er samen vooraf voor te zorgen dat de kans op besmetting met het virus tot een minimum wordt beperkt.

Ik wil jouw vragen om je afspraak te verzetten als je grieperig bent, koorts hebt, bij milde verkoudheidsklachten zoals keelpijn,  loopneus, hoesten, niezen, verhoging, diarree, benauwdheid, gewrichtspijn, smaak- en reukverlies (zonder neusverstopping), of bij andere ziekteverschijnselen. Verzet je afspraak ook als een van je huisgenoten ziek is of als  je minder dan 1 week geleden bovengenoemde verschijnselen hebt gehad of in aanraking bent geweest met iemand met corona/covid symptomen. 

NB! Ik geef geen hoofd-en gezichtsmassage zolang corona rondwaart.

Gezondheidscheck corona/covid
Heb je onderliggende gezondheidsproblemen dan heb je een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van corona/covid. Daarmee val je in de risicogroep. Ik vraag je daarom de gezondheidscheck zorgvuldig door te nemen.
De volgende gezondheidsklachten worden als risicofactoren gezien:
  • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • Chronische hart- en vaatziekten;
  • Diabetes mellitus;
  • Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie;
  • Hematologische aandoeningen;
  • (functionele) Asplenie (een miltaandoening);
  • Aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;
  • Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt.
Heb je één of meer van de bovenstaande gediagnosticeerde aanvullende risicofactoren overleg dan met de huisarts en/of behandelend arts of een massage of Reiki behandeling verantwoord is.

Jij oké  &  Ik oké

Van harte welkom!