Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  FYOON  DECEMBER 2021

 

FYOON gevestigd aan de Buitensingel 33, 6955 BK Ellecom, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind jouw privacy belangrijk en ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In deze verklaring leg ik uit wat het algemene beleid is van FYOON ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die ik verwerk van mensen die komen voor behandeling bij mij in de praktijk en/of een kadobon bestellen. Ik beschrijf welke persoonsgegevens ik van jouw verwerk, hoe ik jouw privacy waarborg en welke rechten je hebt. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op via info@fyoon.nl.

Verantwoordelijk en bevoegd voor de verwerking van jouw gegevens is Fiona Vermeer (masseur). 

 

Algemene privacybeleid van FYOON

FYOON respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.fyoon.nl en haar (potentiële) cliënten.

FYOON stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw

persoonsgegevens om.

FYOON verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.

 

Wanneer verzamelt FYOON jouw persoonsgegevens en hoe komt ze hieraan?

FYOON verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 gebruik maakt of wil gaan maken van de diensten van FYOON en/ of

 gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon

 om een kadobon te laten bezorgen

De gegevens die FYOON van jou verzameld lever je zelf aan.

Als je een massagebehandeling aanvraagt en/of een kadobon besteld, worden de volgende (mogelijke) gegevens opgeslagen:

 Voor- en achternaam
 Geslacht

 Bedrijfsnaam
 Adresgegevens
 E-mailadres
 Websiteadres
 Telefoonnummer
 Bank KvK 

Als je een online aankoop doet via de FYOON webshop, gebruikt FYOON om je online aankopen te voltooien tevens alle relevante informatie over je aankopen, zoals het bedrag en de datum van je aankopen, het product of de producten die je koopt, het apparaat waarmee je je aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, korting, gebruikte vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), optionele extra persoonlijke kaartgegevens, bezorgmethode en afleveradres.

Indien FYOON persoonsgegevens verzameld van jou, dan zorg ik ervoor dat die netjes afgeschermd blijven voor derden.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

FYOON heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. FYOON kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. FYOON raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat FYOON zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@fyoon.nl,  dan verwijder ik deze informatie.

Gezondheidsgegevens. FYOON kan ook informatie verzamelen over jouw gezondheid, bijvoorbeeld over jouw allergieën, klachten, therapieën. FYOON zal alleen gezondheidsgegevens gebruiken die je vrijwillig aan FYOON verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming of in opdracht, uitsluitend voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Je kunt jouw toestemming op elk moment weigeren of intrekken, zoals hieronder uiteengezet (zie ‘rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens’).

 

Voor welke doelen verzamelt FYOON jouw persoonsgegevens?

FYOON verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FYOON je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het geven van een energetische massagebehandeling of een opeenvolging van behandelingen.

FYOON verwerkt jouw persoonsgegevens indien FYOON daartoe op grond van wet-en regelgeving verplicht is.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking?

Ik verwerk jouw gegevens omdat ik deze gegevens nodig heb voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat ik een wettelijke verplichting heb, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat ik daar een gerechtvaardigd belang voor heb.

Als je FYOON toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze waarop je deze hebt verstrekt.

 

Hoe lang bewaart FYOON jouw persoonsgegevens?

FYOON bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wat houdt dat concreet in?

Bewaartermijn en reden

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zo lang je cliënt bent van FYOON, niet langer dan strikt noodzakelijk, niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst tot stand komt en zo lang als ik daartoe verplicht ben op grond van de wet. De wettelijke bewaartermijn voor facturen is 7 jaar.

 

Deelt FYOON jouw gegevens?

FYOON deelt jouw gegevens alleen met derden als zij daartoe wettelijk verplicht is. 

FYOON verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.

 

Hoe beveiligt FYOON jouw gegevens?

FYOON neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen.

Enkele van de maatregelen die FYOON treft zijn;

 toegang tot elektronische systemen zijn beveiligd met een wachtwoord

 alleen bevoegden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens

 de website van FYOON maakt gebruik van een betrouwbare HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat en DNSSEC)

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens, mocht dat van toepassing zijn, toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@fyoon.nl.

 

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. Op mijn website maak ik uitsluitend gebruik van een functionele cookies, dit heeft geen invloed op jouw privacy.


Google Analytics
Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Dit is zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.


Social Media
FYOON maakt nog geen gebruik van verschillende social mediakanalen. Bijvoorbeeld: Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram en YouTube. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan FYOON gebruik maken van buttons, linken en/of contactformulieren. De social mediakanalen verzamelen informatie. De verschillende social mediakanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door FYOON gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.


 LinkedIn (wellicht in de toekomst)

 Facebook (wellicht in de toekomst)

 YouTube (wellicht in de toekomst)

 Instagram (wellicht in de toekomst)

 Pinterest (wellicht in de toekomst)

 

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FYOON. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fyoon.nl t.a.v. Fiona Vermeer. FYOON zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op je verzoek reageren. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

 

FYOON behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid te wijzigen.

 

Ellecom, 12 december 2021